Trafik Kazası Tazminatı

TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE OLUŞAN TAZMİNAT ALACAKLARINIZIN FARKINDA MISINIZ ?

Trafik Kazası Tazminatı ve İçerikleri

Trafik kazaları yapan ve bu kazaya neden olan her iki tarafı zor durumda bırakan istenmeyen olayların başında geliyor. Çeşitli nedenlerle beklenmedik bir şekilde gelişen trafik kazaları birçok kişinin sakat kalmasına ve ölümüne neden olabiliyor.

Trafik kazaları neticesinde mağdur olan kişilerin belli hakları yasalar ile düzenlenerek mağduriyetlerin tam anlamı ile giderilmesine yönelik kararlar mevcuttur. Ancak trafik kazası neticesinde mağdur olan tarafların bu haklardan yararlanabilmeleri için bir takım şartların oluşması gerekiyor.

Trafik kazalarının nitelik ve özelliklerine göre mağdur olanların trafik kazası tazminatı alma gibi hakları söz konusudur. Ancak bu haklardan yararlanabilmek için bilir kişi raporunun önemi oldukça büyüktür.

 

Trafik Kazası Tazminatı için İlk Aşama

Trafik kazasına neden olan tarafın birinci dereceden kusurlu olması ve mağdur tarafın ölümü ile sonuçlanan trafik kazanlarında direk, trafik kazanlarında mağdur tarafın vücut bütünlüğüne zarar gelmesi durumunda sağlık kurulu raporları ile belgelendirilmesi durumunda trafik kazası tazminatı elde etme hakkı kazanılıyor.

Trafik kazası neticesinde mağdur olan kişinin hastanece verilen sağlık kurulu raporunda verilen hasar yüzdesi açılacak trafik kazası tazminatı davası için oldukça büyük önem arz ediyor. Trafik kazası tazminatı için açılan davalarda mahkeme trafik kazasının olup şekli, o esnada kazayı görüntüleyen mobese kamerası varsa kamera görüntülerine ve bilir kişi raporuna bakarak kararını açıklıyor.

 

Trafik Kazası Neticesinde Kalıcı Hasar Durumu

Trafik kazası tazminatı için en güçlü veri, mağdur olan tarafın vücut bütünlüğünün bozulması, felç kalması, beyin kanaması geçirmesi, vücut bütünlüğünü sağlayan kemiklerinin kırılması gibi durumlar birinci dereceden tazminat hükmünü içeren durumlardır. Mahkemeler bu tür durumlarda mağdur olan taraf hakkında uzman doktor raporu olan sağlık kurulu raporu ya da heyet raporuna bakarak mağdur olan tarafın mağduriyet derecesini görebiliyor.

Tüm bu araştırmalar neticesinde mağdur olan tarafın trafik kazası tazminatı almasını gerektirecek şartlar oluştuğunda mahkeme belirlenen hükümler çerçevesinde trafik kazasına neden olan kusurlu tarafın mağdur tarafa trafik kazası tazminatı vermesine hükmediyor. Mağdur olan tarafın verilen tazminatın az olmasına, kusurlu taraf da verilen tazminatın çok olmasına dair üst mahkemeye temyiz talebinde bulunma hakları mevcuttur.

 

Trafik Kazası Tazminatı Kararını Temyiz Etme

Mahkeme şikayete konu olan trafik kazasına istinaden kaza ile ilgili tüm belge ve delilleri toplayarak mağdur olan tarafın talep ettiği trafik kazası tazminatı konusunda hüküm veriyor. Verilen bu hüküm her iki tarafa da aynı zamanda tebliğ ediliyor.

Taraflar mahkemenin vermiş olduğu bu hükmü tebliğ tarihinden 15 gün içinde geçerli olmak üzere temyiz etme hakları söz konusudur. 15 günlük yasal sürenin geçirilmesi ve kaçırılması kararın temyiz edilmeden onanmasını sağlıyor.

Temyiz, yasal süresi içinde yapıldığında ise bir üst mahkemenin itirazları değerlendirerek yerel mahkemenin kararını da inceleyip kesin son hükmünü taraflara tebliğ edilmek üzere yerel mahkemeye gönderiliyor.

0545 375 91 10